Steun ons

1) Donatie online

Voor een eenmalige gift.

Rekening nummer van Talk-Now
NL38 ABNA 0540 1134 33

2) Steun ons: Dit kan ook op andere manieren

Organiseer een actie. (bijvoorbeeld sponserloop). Wij waarderen het ontzettend als particulieren, verengingen, bedrijven en scholen het initiatief nemen om een inzamelings actie te organiseren. Laat het ons weten we nemen graag contact met u op.

Erfstelling Talk-Now kunt u in uw testament benoemen tot (mede) erfgenaam op deze manier ontvangt Talk-Now een door u te bepalen percentage van U nalatenschap. Door middel van een legaat. Als u een vastgesteld geldbedrag of een bepaald goed wilt nalaten aan Talk-Now dan kan dat met een legaat. U maakt Talk-Now dan niet tot uw erfgenaam maar neemt haar wel op in uw testament. U kunt meerderen legaten opnemen in uw erfenis.

Hoe regelt u dat? U kunt bij een notaris een testament opstellen. U kunt dan aangeven dat u Talk-Now een vast bedrag (legaat) of een percentage (erfstelling) wilt geven van uw nalatenschap.

3) Steun ons: vacatures

Fondsen werven. Ten behoeve van werving van donateurs en sponsoren.
Voorlichters, pr/communicatie medewerkers ten behoeve van persberichten, acties en werving van sponsors..

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *